Thema Economie

Gezond bedrijfsleven, gezonde maatschappij

11 February 2019

Diederik Oosting

Over de infrastructuur, mijn portefeuille als VOA-bestuurslid bij de VOA, valt van alles te vertellen. Toch hoor ik in de wandelgangen vooral veel over de N207, of dat nu over de noord- of zuidkant gaat. Jammer genoeg is dit momenteel precies een dossier waarin weinig gebeurt.

Dat is enorm jammer uit verkeersoogpunt, maar begrijpelijk vanuit de politiek. Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur worden in het Provinciehuis nog maar weinig beslissingen met verstrekkende gevolgen genomen. Tegelijk gaat de discussie over openstelling van de busbaan vanuit Alphen richting A4 en vice versa voor alle verkeer gewoon door. Datzelfde gaat overigens op voor de voorbereidingen voor de aanleg van de Bentwoudlaan met bijbehorende activiteiten. Er gebeurt dus wel wat, maar de zichtbare resultaten laten (nog) op zich wachten.

In gesprek
Als VOA zijn we in gesprek met verschillende partijen. Niet alleen met de Provincie, maar ook met de gemeente Alphen aan den Rijn, overkoepelende brancheorganisaties, burgers en belangenverenigingen zoals milieugroepen. Besluiten nemen duurt altijd veel langer dan je denkt en wilt. Ik ken genoeg ondernemers die daar grote moeite mee zouden hebben en ik zou het zelf ook liever wat vlotter zien verlopen. Op hetzelfde moment realiseer ik me dat we in Nederland heel goed zijn in het inpassen van infrastructuur in de omgeving. Maar het zou allemaal wel wat sneller mogen.

Belangen
Aan de andere kant snap ik heel goed dat iedereen eigen belangen heeft en die graag wil verdedigen. Dat doen wij als VOA tenslotte ook. Wij komen op voor de belangen van ondernemers, maar die koppelen we altijd aan het algemeen belang. Alleen mogen we wat mij betreft wel iets meer tempo maken met het dienen van dat algemeen belang. Iedereen vaart namelijk wel bij een florerende economie. Daarom blijven we ook buiten het directe beeld voortdurend de aandacht vestigen op zaken die opgelost moeten worden om het economisch klimaat positieve impulsen te geven. Daarbij kijken we trouwens aardig over onze grenzen heen.

‘Het lastige is dat het over lange termijnplannen gaat. Maar stilstand is achteruitgang.’

Over zaken als de Rijnlandroute tussen de A4 en A44 en de Bodegraven Bogen (de aansluiting van de N11 op de A12) praten we ook al jaren mee. Het lastige is dat het over lange termijnplannen gaat. Je moet in feite in de toekomst kunnen kijken om vast te stellen of de oplossingen van vandaag op het moment van ingebruikname nog afdoende zijn. Hoe ziet de verkeerssituatie er in 2030 uit? Ik heb werkelijk geen idee. Tegelijk weet ik wel dat als je nu niets doet, er - zeker weten - niets gebeurt om de verwachte situatie te verbeteren. Dan is stilstand dus letterlijk achteruitgang. En dat moeten we hoe dan ook zien te voorkomen.

Ringweg en bypass
Voor wat betreft de bedrijventerreinen hebben we de zaken goed in de hand. Een belangrijk dossier is op dit moment de uitbreiding aan de noordkant en de bereikbaarheid van bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn. De opzet is om een ringweg om het uitgebreide bedrijventerrein aan te leggen. Die kan eigenlijk niet los worden gezien van de Alphense bypass. Dat is een heet hangijzer voor veel partijen, maar de keuze om die aan te leggen zal toch echt gemaakt moeten worden.

Vestigingsklimaat
We mogen in het centrum van het Groene Hart dan een fijne centrale ligging hebben; bereikbaarheid is van cruciaal belang voor het vestigingsklimaat in onze regio. En een goed vestigingsklimaat is essentieel voor behoud en uitbreiding van werkgelegenheid. Dus blijven we ons inspannen om onze aandachtspunten zo hoog mogelijk op diverse agenda’s te krijgen. Dan maar wat minder snel dan we eigenlijk willen. Dan maar nog een keer overleggen en accepteren dat er nog een onderzoek moet komen. Gezond bedrijfsleven, gezonde maatschappij. We hebben elkaar nodig.

Reacties (0)

U moet inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.