Thema Economie

Het dilemma van Leen Schouten

9 April 2021

Tekst: Manon Louwers - Fotografie: Rob Lamping

VERGROENEN ALS OLIELEVERANCIER: HOE DOE JE DAT?

Zijn opa voorspelde in de jaren ’60 al dat we ooit op elektriciteit zouden rijden. Nu is het zover en biedt Schouten Olie biobrandstof en elektrisch laden aan. “Vergroenen en verduurzamen vind ik belangrijk. Maar er moet wel vraag naar zijn.” 

“De uitdaging van een transitie” 

“Continuïteit is het belangrijkste in een bedrijf”, zegt Leen. In een tijd en branche waar veel verandert, is dat niet altijd makkelijk. Maar continuïteit op het gebied van ontwikkeling, is er bij Schouten Olie altijd geweest. “Wij bevinden ons – net als mijn opa tientallen jaren geleden toen de kolen werden vervangen door olie – in een energietransitie. Voor onze branche is een belangrijke taak weggelegd in de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen om de opwarming van de aarde te beperken voor toekomstige generaties. Dit vraagt om flexibiliteit in de onderneming en voortdurende ontwikkeling.” 

“Uit mijn comfortzone treden” 

Daarom is de transitie al geruime tijd een belangrijk onderdeel in het leven van Leen. “Het is spannend, ja. Ik moest uit mijn comfortzone treden. Maar onzekerheid en onwetendheid zijn de grootste stressfactoren en slechtste raadgevers. Die kun je reduceren door nieuwsgierig te zijn naar de nieuwe mogelijkheden.” Dus richtte Leen een speciaal projectteam op wat zich bezighoudt met alternatieve brandstoffen. En hij kwam in contact met leveranciers van groene brandstoffen. Leen verzamelde alle informatie die hij nodig had om een eigen visie over al die verschillende alternatieven te vormen. 

“Veel CO2-uitstoot bij productie en vernietiging accu’s” 

Hij legt uit dat er vier soorten nieuwe ‘energiedragers’ zijn: elektriciteit, biogas biobrandstof en waterstof. “Elektriciteit is waar de overheid nu volledig op inzet. Er zijn zeker voordelen aan elektriciteit als energiedrager, maar nadelen zijn er ook. Deze worden mijns inziens wel eens onderbelicht. Want ja, de uitstoot bij het rijden is een stuk minder dan bij fossiele brandstoffen, maar de productie en later het vernietigen van het elektrische voertuig – en dan met name de accu – zorgt voor veel meer CO2-uitstoot dan de productie en het vernietigen van een benzine- of dieselauto. Daardoor is er onder de streep nagenoeg geen verschil tussen het rijden van een elektrische auto of het rijden van een auto op fossiele brandstof. En dan zijn er nog de nadelen van het beperkte energienetwerk en de beperkte actieradius waardoor elektriciteit slechts voor specifieke doeleinden en een beperkt wagenpark geschikt is.” 

“Niet op één paard wedden” 

Waarschijnlijker is het volgens Leen dat een combinatie van alle alternatieve brandstoffen de toekomst gaat bepalen. “De verschillende energiedragers hebben allemaal voor- en nadelen. Je zou niet op één paard moeten wedden, maar moeten kijken naar de toepassing en daar de juiste energiedrager bij kiezen. Naast elektriciteit heb je nog de biogassen LNG en CNG. Dat zijn duurzame alternatieven voor LPG (aardolie). Ook zijn er biobrandstoffen die gemaakt zijn uit biomassa, zoals plantaardig materiaal of afval. En dan heb je nog waterstof. Het gebruik daarvan is vooralsnog veelbelovend. Waterstof als energiedrager is zeker twee keer efficiënter dan fossiele brandstoffen. Je komt verder met minder brandstof en omdat het enige bijproduct water is, zijn auto’s op waterstof CO2-neutraal. Ook stoten waterstofvoertuigen geen schadelijke koolwaterstoffen of stikstofoxiden uit. Het nadeel is dat waterstof integreren niet makkelijk en kostbaar is.” 

“Waarom kiezen voor groen?” 

En dat kostenaspect is een belangrijke reden voor de keuzes die gemaakt worden. “Waarom zou je als consument of bedrijf kiezen voor groene energie?” Het is een retorische vraag, die Leen stelt. Na een korte stilte geeft hij zelf het antwoord: “Omdat het je iets oplevert. Naast het voordeel van een beter milieu en daarmee de toekomst, speelt ook het financiële aspect een rol. De bijtelling is de reden dat veel Nederlanders tegenwoordig elektrisch rijden.” De vraag – vanuit het perspectief van een brandstofleverancier – ontstaat dus niet zomaar. 

“Vraag en aanbod” 

Zo komen we op het dilemma waar Leen met zijn bedrijf voor staat. In groene energie voorzien, maar hoe? En waar begin je? “Zoals gezegd door je verdiepen in de nieuwe mogelijkheden; een projectteam opzetten, nieuwsgierig zijn. Maar ook aanvoelen waar kansen liggen. En niet bang zijn om ook iets met die kansen te doen.” Dus toen een aantal jaar geleden een van zijn klanten inschreef op een overheidsaanbesteding en aan Leen vroeg mee te denken, stelde die op zijn beurt biologische dieselolie voor. “Met duurzame oplossingen heb je bij dergelijke aanbestedingen al snel een streepje voor”, verklaart Leen. De klant won de aanbesteding; Schouten Olie kon de eerste alternatieve brandstof aanbieden. Steeds meer klanten volgen, waaronder de gemeente Alphen aan den Rijn, die HVO – de duurzaamste diesel – van Schouten Olie afneemt. “Uitdagingen zitten ‘m in de technische ontwikkeling van zowel de brandstof, als de motorspecificaties van het voertuig. Die lopen niet altijd gelijk. Hier de juiste balans in vinden en passend advies in geven is de uitdaging. Zodat de klant aan de fabrieksvoorschriften kan blijven voldoen voor garantie van de motor van zijn voertuig of machine.”  

“De grootste verandering moet nog komen” 

Leen praat er open en zelfverzekerd over. Hij heeft zich verdiept en hij heeft een heldere visie op alle mogelijkheden. Spannend vindt hij het wel. “Natuurlijk houdt het me bezig, maar dat houdt me scherp. Ik geloof niet dat wij de komende periode autonoom groeien, doordat onze klanten groeien. Dat betekent dat ik nieuwe klanten moet werven. Klanten die openstaan voor innovatie en vergroening. Wij houden onze focus op alle ontwikkelingen, om samen met onze klanten deze energietransitie aan te gaan en om voor hen een goede partner te kunnen zijn bij alle energievraagstukken. We zijn vandaag de dag meer dan een leverancier; we zijn een adviseur geworden en ik ben benieuwd hoe die rol er over een paar jaar uitziet. De grootste verandering moet nog komen. Wij staan pas aan het begin, maar ik kijk vol vertrouwen naar een duurzamere toekomst.”

Reacties (0)

U moet inloggen om te reageren

Er zijn nog geen reacties achter gelaten.